قرار است چه اتفاقی برای تیم فوتبال ایران بیفتد که به خانه بازگردد؟


ویرایشگر WNU: بدون شک قرار است این بازیکنان در لیست سیاه قرار بگیرند. و برای کسانی که به اعتراض خود ادامه می دهند، احتمالاً این سرنوشت آنها خواهد بود …. گزارش شده است که ایران یکی از اعضای سابق تیم ملی را به دلیل انتقاد از دولت بازداشت کرده است (CBC/AP).

همچنین انتظار دارم برخی از این بازیکنان به ایران برنگردند. دل من به من می گوید که برخی از این بازیکنان قبلاً توسط برخی از تیم های فوتبال اروپایی ثبت نام کرده اند.


دیدگاهتان را بنویسید