جنگ روسیه و اوکراین: خلاصه و تحلیل نظامی برای 3.17.2023 (ویدئو)


 

ویرایشگر WNU: بسیاری از به روز رسانی ها در مورد جنگ روسیه و اوکراین از کانال خلاصه نظامی. الکساندر مرکوریس به روز رسانی های خود را در مورد جنگ در زیر ارائه می دهد.


دیدگاهتان را بنویسید